Kurs trwa jeden semestr, obowiązuje dla grup:

  • studia niestacjonarne I stopnia Stargard