Przedmiot trwa jeden półsemestr, zakończony zaliczeniem.