Kurs trwa jeden semestr, obowiązuje dla grup:

  • studia niestacjonarne, spec. Psychologia biznesu
  • Stargard
  • studia I stopnia