Kurs obowiązuje dla studentów:

  • Zarządzania/ specjalności Zarządzanie projektami
  • w systemie e-learning
  • w systemie niestacjonarnym
  • z naboru 2019/2020