Kurs obowiązuje dla studentów:

  • Zarządzania II stopnia/specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • w systemie e-learning
  • z naboru 2021/2022