Kurs obowiązuje dla studentów:

  • Ekonomii/ specjalności ZB
  • w systemie e-learning i niestacjonarnym
  • z naboru 2020/2021