Kurs dla studentów:

  • Zarządzania II stopnia/ specjalności MBA
  • w systemie niestacjonarnym
  • z naboru 2020/2021