Uwaga! Szkolenie obligatoryjne dla wszystkich studentów I roku, niezależnie od kierunku, trybu, profilu i wydziału.