Kurs obowiązuje dla studentów:

  • Zarządzania II stopnia/ specjalnośći Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • w systemie e-learning
  • z naboru 2020/2021