Kurs obowiązuje dla studentów:

  • Ekonomii/ specjalności Zarządzanie Biznesem 
  • Zarządzania/ specjalności Kadry i płace 
  • w trybie e-learning
  • w systemie niestacjonarnym 
  • z naboru 2019/2020