Jest to kurs w celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla studentów:

  • Ekonomii, Zarządzania
  • w systemie niestacjonarnym
  • w systemie e-learning 
  • z naboru 2019/2020