Kurs dla studentów:

  • Informatyki/ specjalności AISM +GK
  • w systemie niestacjonarnym
  • z naboru 2017/2018