Gryfice, resocjalizacja, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, nabór 2017/2018

prowadząca dr Grażyna Erenc-Grygoruk