Informator dla studentów kierunku:

  • Zarządzanie
  • w systemie e-learning
  • z naboru 2019/2020