Informator dla studentów kierunku:

  • Zarządzanie 
  • w systemie niestacjonarnym
  • z naboru 2019/2020