Informator dla studentów kierunków:

  • Ekonomia, Zarządzanie
  • w systemie e-learningowym
  • z naboru 2019/2020