Informator dla studentów z kierunków:

  • Ekonomii, Zarządzania
  • w systemie niestacjonarnym 
  • z naboru 2019/2020