Kurs trwa dwa semestry, obowiązuje dla grup:

  • studia niestacjonarne, spec. Rachunkowość i Finanse
  • Stargard
  • studia I stopnia