Kurs owiązuje dla studentów:

  • Zarządzania
  • w trybie niestacjonarnym 
  • z naboru 2018/2019