Kurs obowiązuje dla studentów:

  • Ekonomii/ specjalności Rachunkowość i finanse 
  • w systemie niestacjonarnym
  • z naboru 2017/2018