Kurs obowiązuje dla studentów:
  • Zarządzania/ specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • w systemie -learningu
  • z naboru 2018/2019