Kurs obowiązuje dla studentów:
  • Zarządzania/ specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • w systemie e-learningu
  • z naboru 2019/2020