Dostęp do Strefy Studentaposiadają jedynie studenci studiów e-learningowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie